Hvordan bearbejder man en DBO-sag?

1. Bopæl/Hjemsted:

Hvor er skatteyderen hjemmehørende? Artikel 4

2. DBO-sag:

Er der overhovet tale om en sag som behandles efter DBO? Det er tilfældet hvis bopælen ligger i den ene og indkomsten hidrører fra den anden stat.

3. Indkomstart:

Bestem artiklen med den pågældende indkomstart. De vigtigste:

4. Beskatningsret:

Bestem for den pågældende indkomstart, hvilken stat har beskatningsretten. I de enkelte artikler betyder "en kontraherende stat" bopælsstat; "den anden kontraherende stat" er indkomstens kildestat.

Det forenkler forståelsen hvis man sætter ind "Danmark" og "Tyskland" i stedet for "en kontraherende stat" og "den anden kontraherende stat", f.eks. in Art. 6: "Indkomst som en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer af fast ejendom, der er beliggende i Tyskland, kan beskattes i Tyskland".

5. Credit eller exemption:

Hvis Danmark ikke har beskatningsretten bestem metoden efter hvilken Danmark lemper dobbeltbeskatningen: Artikel 24 Abs. 1

Kontakt

Kontakt