DBO-Ordlyd

De gældende skatter, på hvilke overenskomsten skal finde anvendelse, er især: 

(1) i Forbundsrepublikken Tyskland 

Kapitel II
a. Indkomstskat 
(Einkommensteuer);
b. Selskabsskat 
(Körperschaftsteuer);
c. Formueskat 
(Vermögensteuer);
d. Erhvervsskat 
(Gewerbesteuer); 
e. Grundskat (Grundsteuer); 
f. Solidaritetstillæg på indkomst- og selskabsskat 
(Solidaritätszuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer); 

Kapitel III
Afgift af arv og gave
(Erbschaft- und Schenkungsteuer); 

Kapitel IV
a. Skatter omfattet af kapitel II og III;
b. Omsætningsskat
(Umsatzsteuer);
c. Skat på grund-overdragelse
(Grunderwerbsteuer);
d. Forsikringsskat 
(Versicherungsteuer);
e. Skat på motorkøretøjer 
(Kraftfahrzeugsteuer); 
f. Kirkeskatter
(Kirchensteuern); 
g. Skat på drikkevarer
(Getränkesteuer); 
h. Forlystelsesskat
(Vergnügungssteuer); 
i. Tillæg ved forsinket indgivelse af selvangivelse eller forsinket betaling, renter og omkostninger 
(Verspätungs- und Säumniszuschläge, Zinsen und Kosten); 

(2) I Danmark 

Kapitel II
a. Indkomstskatten til staten; 
b. Den kommunale indkomstskat; 
c. Den amtskommunale indkomstskat; 
d. Den særlige indkomstskat; 
e. Kirkeskatten; 
f. Udbytteskatten; 
g. Renteskatten; 
h. Royaltyskatten; 
i. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven; 
j. Formueskatten til staten; 

Kapitel III
Afgift af arv og gave; 

Kapitel IV
a. Skatter omfattet af kapitel II og III;
b. Frigørelsesafgift;
c. Kommunal grundskyld;
d. Amtskommunal grundskyld;
e. Registreringsafgift og vægtafgift på motorkøretøjer;
f. Afgift af ansvarsforsikring af motorkøretøjer;
g. Renter, omkostninger og skattetillæg, som ikke er bøder.

Kontakt

Kontakt