SÅDAN BEHANDLES EN DBO-SAG

 

1. BOPÆL/HJEMSTED:

Hvor er skatteyderen hjemmehørende? Artikel 4

2. DBO-SAG:

Er der overhovet tale om en sag som behandles efter DBO? Det er tilfældet hvis bopælen ligger i den ene og indkomsten hidrører fra den anden stat.

3. INDKOMSTART:

Bestem artiklen med den pågældende indkomstart. De vigtigste:

Artikel 6 Udlejning
Artikel 7 Virksomhed
Artikel 10 Udbytte
Artikel 11 Renter
Artikel 13 Salgsavancer
Artikel 15 Lønninger
Artikel 18 Pensioner
Artikel 21 Andre indkomster

4. BESKATNINGSRET:

Bestem for den pågældende indkomstart, hvilken stat har beskatningsretten. I de enkelte artikler betyder “en kontraherende stat” bopælsstat; “den anden kontraherende stat” er indkomstens kildestat.

Det forenkler forståelsen hvis man sætter ind “Danmark” og “Tyskland” i stedet for “en kontraherende stat” og “den anden kontraherende stat”, f.eks. in Art. 6: “Indkomst som en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer af fast ejendom, der er beliggende i Tyskland, kan beskattes i Tyskland”.

5. CREDIT ELLER EXEMPTION:

Hvis Danmark ikke har beskatningsretten bestem metoden efter hvilken Danmark lemper dobbeltbeskatningen: Artikel 24 Abs. 1