Om denne kommentar

Denne kommentar blev skrevet af

 • Reinhard Herrmann, tidl. DanTaxLegal
 • Dr. Klaus Först, LL.M., DanTaxLegal
 • Stefan Reinel, NJORD Law

Det handler om en kommentering af den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 1997. Vores formål var ikke et videnskabeligt værk, men en kommentar for praktikere. Der findes andre kommentarer af den samme DBO, men vi mener, at den her nye type af kommentering er forbundet med en række fordele:

 • Vi stiller kommentaren online til rådighed.
 • Benyttelsen er gratis!
 • De fleste af vores læsere har ikke med dobbeltbeskatning at gøre alle dage. Derfor beskriver vi, i hvilken samhæng med andre artikler de enkelte bestemmelser står.
 • Den særlige form af Internet-dokumenter (HTML-Format) med links muliggør, at man kan springe direkte til citerede lovforskrifter. Tekst kan skrives i farver. Læseren har umiddelbar adgang til alle aktualiseringer og rettelser.
 • Muligvis den største fordel: De fleste andre DBO-kommentarer omfatter såvel OECD-modeloverenskomsten som en række andre overenskomster. Den her kommentering omhandler udelukkende den danske-tyske DBO. Derfor bliver man ikke nødt til at inddrage modeloverenskomsten.
 • Kommentaren er såvel på dansk som på tysk.
 • Vi har brugt et stort antal eksempler (i grøn skrift) for at forklare de delvist komplicerede bestemmelser. Mange af dem er forskellige i den danske og den tyske tekst, for at tage hensyn til de forskellige nationale perspektiver (hvad er bopæls-, hvad er kildestaten).
 • De indviklede bestemmelser omkring credit- og eksemptionslempelse har vi ikke kommenteret på den sædvanlige abstrakte måde i art. 24, men integreret i eksemplerne ved de enkelte indtægtsarter.

Vi håber, at stille Dem et gavnligt instrument til rådighed. Skulle der opstå problemer, bedes De henvende Dem til forfatterne.

Flensburg, København, maj 2003