Indledning

Om denne kommentar
Sådan behandles en DBO-sag

KAPITEL I: ALMINDELIGE BESTEMMELSER

KAPITEL II: BESKATNING AF INDKOMST OG FORMUE

KAPITEL III: BESKATNING AF DØDSBOER, ARV OG GAVE

KAPITEL IV: BISTAND I SKATTESAGER

KAPITEL V: BESKYTTELSE AF SKATTEYDERE OG FREMGANGSMÅDEN VED INDGÅELSE AF GENSIDIGE AFTALER

KAPITEL VI: SÆRLIGE BESTEMMELSER