183 dage Art. 15 (Personligt arbejde i tjenesteforhold)
183 dage regel Art. 15 (Personligt arbejde i tjenesteforhold)
5 års regel Art. 27 (5 års regel)

advanced pricing agreement Art. 9 (Indbyrdes forbundne foretagender)
advokat Art. 14 (Frit erhverv)
afdeling Art. 7 (Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed)
afdeling Art. 14 (Frit erhverv)
afdøde Art. 25 (Beskatningsregler)
afdøde Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
afdøde Art. 27 (5 års regel)
afdøde Art. 28 (Fradrag af gæld)
afgift af ansvarsforsikring af motorkøretøjer Bilag til Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
afgift af arv og gave Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
afhændelse Art. 13 (Fortjeneste ved afhændelse af formuegenstande)
agentur Art. 17 (Kunstnere og sportsfolk)
airline Art. 8 (Skibsfart, transport ad indre vandveje og luftfart)
aktie Art. 10 (Udbytte)
aktier Art. 10 (Udbytte)
ansøgning om bistand Art. 36 (Indholdet af og svaret på anmodning om bistand)
ansøgning om bistand Art. 37 (Begrænsninger i pligten til at yde bistand)
ansøgning om bistand Art. 38 (Tavshedspligt)
ansøgning om bistand Art. 39 (Klager)
ansøgning om bistand Art. 40 (Omkostninger)
APA Art. 9 (Indbyrdes forbundne foretagender)
arbejdsforhold Art. 15 (Personligt arbejde i tjenesteforhold)
arbejdsmarkedsbidrag Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
arkitekt Art. 14 (Frit erhverv)
arv Art. 25 (Beskatningsregler)
arv Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
arv Art. 27 (5 års regel)
arv Art. 28 (Fradrag af gæld)
arve Art. 25 (Beskatningsregler)
arve Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
arve Art. 27 (5 års regel)
arve Art. 28 (Fradrag af gæld)
arveafgift Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
arveafgift Art. 25 (Beskatningsregler)
arveafgift Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
arveafgift Art. 27 (5 års regel)
arveafgift Art. 28 (Fradrag af gæld)
arveandel Art. 25 (Beskatningsregler)
arveandel Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
arveandel Art. 27 (5 års regel)
arveandel Art. 28 (Fradrag af gæld)
arvefald Art. 25 (Beskatningsregler)
arvefald Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
arvefald Art. 27 (5 års regel)
arvefald Art. 28 (Fradrag af gæld)
arvefølge Art. 25 (Beskatningsregler)
arvefølge Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
arvefølge Art. 27 (5 års regel)
arvefølge Art. 28 (Fradrag af gæld)
arvelader Art. 25 (Beskatningsregler)
arvelader Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
arvelader Art. 27 (5 års regel)
arvelader Art. 28 (Fradrag af gæld)
arvelod Art. 25 (Beskatningsregler)
arvelod Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
arvelod Art. 27 (5 års regel)
arvelod Art. 28 (Fradrag af gæld)
arvingArt. 25 (Beskatningsregler)
arving Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
arving Art. 27 (5 års regel)
arving Art. 28 (Fradrag af gæld)
arvtager Art. 25 (Beskatningsregler)
arvtager Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
arvtager Art. 27 (5 års regel)
arvtager Art. 28 (Fradrag af gæld)
Aufsichtsrat Art. 16 (Bestyrelseshonorarer)

beskæftigelsesforhold Art. 18 (Pensioner og lignende betalinger)
bestyrelse Art. 16 (Bestyrelseshonorarer)
bistand Art. 31 (Oplysninger uden særlig anmodning)
bistand Art. 32 (Indbyrdes modstridende oplysninger)
bistand Art. 29 (Genstand for bistand)
bistand Art. 30 (Oplysninger efter særlig anmodning)
bopæl Art. 4 (Skattemæssigt hjemsted)
boreplatform Art. 23 (Udvinding af kulbrinter)
bortforpagter Art. 6 (Indkomst af fast ejendom)
byggearbejde Art. 5 (Fast driftssted)
byggeri Art. 5 (Fast driftssted)
byggeridriftssted Art. 5 (Fast driftssted)
bygning Art. 6 (Indkomst af fast ejendom)

comparabel uncontrolled price method Art. 9 (Indbyrdes forbundne foretagender)
container Art. 8 (Skibsfart, transport ad indre vandveje og luftfart)
cost plus method Art. 9 (Indbyrdes forbundne foretagender)
cost split Art. 9 (Indbyrdes forbundne foretagender)
credit Art. 45 (Anvendelse af overenskomsten i særlige sager)
credit Art. 24 (Undgåelse af dobbeltbeskatning)
credit Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
credit Art. 27 (5 års regel)
creditlempelse Art. 45 (Anvendelse af overenskomsten i særlige sager)
creditmetode Art. 24 (Undgåelse af dobbeltbeskatning)
creditmetode Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
creditmetode Art. 27 (5 års regel)

datterselskab Art. 10 (Udbytte)
definition Art. 3 (Almindelige definitioner)
definitioner Art. 3 (Almindelige definitioner)
diplomatArt. 47 (Medlemmer af diplomatiske eller konsulære repræsentationer)
diplomater Art. 47 (Medlemmer af diplomatiske eller konsulære repræsentationer)
diskriminering Art. 41 (Ikke-diskriminering)
dividende Art. 10 (Udbytte)
dividender Art. 10 (Udbytte)
dødsbo Art. 25 (Beskatningsregler)
dødsbo Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
dødsbo Art. 27 (5 års regel)
dødsbo Art. 28 (Fradrag af gæld)
driftsresultat Art. 7 (Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed)
driftsresultat Art. 14 (Frit erhverv)
driftsresultat Art. 23 (Udvinding af kulbrinter)
driftssted Art. 5 (Fast driftssted)
driftssted Art. 7 (Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed)
driftssted Art. 14 (Frit erhverv)
driftssted Art. 23 (Udvinding af kulbrinter)
driftstedArt. 5 (Fast driftssted)
driftsted Art. 7(Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed)
driftsted Art. 14 (Frit erhverv)
driftsted Art. 23 (Udvinding af kulbrinter)

eksemption Art. 24 (Undgåelse af dobbeltbeskatning)
eksemptionsmetode Art. 24 (Undgåelse af dobbeltbeskatning)
eksemtion Art. 24 (Undgåelse af dobbeltbeskatning)
eksploration Art. 23 (Udvinding af kulbrinter)
embedsmand Art. 19 (Offentlige hverv)
erhvervsskat Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
erstatning Art. 46 (Tilbagebetaling af kildeskat)
exemption Art. 45 (Anvendelse af overenskomsten i særlige sager)
exemption Art. 24 (Undgåelse af dobbeltbeskatning)
exemption Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
exemption Art. 27 (5 års regel)
exemptionslempelse Art. 45 (Anvendelse af overenskomsten i særlige sager)
exemptionsmetode Art. 24 (Undgåelse af dobbeltbeskatning)
exemtion Art. 24 (Undgåelse af dobbeltbeskatning)
exemtionsmetodeArt. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
exemtionsmetode Art. 27 (5 års regel)

Færøerne Art. 48 (Territorial udvidelse)
fast driftssted Art. 4 (Skattemæssigt hjemsted)
fast driftssted Art. 5 (Fast driftssted)
fast driftsted Art. 5 (Fast driftssted)
fast ejendom Art. 6 (Indkomst af fast ejendom)
filial Art. 5 (Fast driftssted)
filial Art. 7 (Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed)
filial Art. 14 (Frit erhverv)
fiskeri Art. 8 (Skibsfart, transport ad indre vandveje og luftfart)
forældelse Art. 34 (Forældelsesfrister)
forbundne foretagender Art. 9 (Indbyrdes forbundne foretagender)
Forbundsrepubliken Tyskland Art. 3 (Almindelige definitioner)
forkyndelse Art. 35 (Forkyndelse af dokumenter)
formål Art. 1 (Formålet med overenskomsten)
formueskat Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
formueskat Art. 22 (Formue)
forpagterArt. 6 (Indkomst af fast ejendom)
forpagtning Art. 6 (Indkomst af fast ejendom)
forretningssted Art. 5 (Fast driftssted)
forsikringsskat Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
fortjeneste Art. 7 (Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed)
fortjeneste Art. 14 (Frit erhverv)
fortjeneste Art. 23 (Udvinding af kulbrinter)
fortrolig Art. 38 (Tavshedspligt)
fortrolighed Art. 38 (Tavshedspligt)
fuldbyrdelse Art. 33 (Inddrivelse af skattekrav)
fuldbyrdelseArt. 34 (Forældelsesfrister)
fuldbyrdelse Art. 35 (Forkyndelse af dokumenter)
fuldbyrdelse Art. 36 (Indholdet af og svaret på anmodning om bistand)
fuldbyrdelse Art. 37 (Begrænsninger i pligten til at yde bistand)
fuldbyrdelse Art. 38 (Tavshedspligt)
fuldbyrdelse Art. 39 (Klager)
fuldbyrdelse Art. 40 (Omkostninger)

gæld Art. 28 (Fradrag af gæld)
gas Art. 23 (Udvinding af kulbrinter)
gave Art. 25 (Beskatningsregler)
gave Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
gave Art. 27 (5 års regel)
gave Art. 28 (Fradrag af gæld)
gaveafgift Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
gaveafgift Art. 25 (Beskatningsregler)
gaveafgift Art. 26(Undgåelse at dobbeltbeskatning)
gaveafgift Art. 27 (5 års regel)
gavegiver Art. 25 (Beskatningsregler)
gavegiver Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
gavegiver Art. 27 (5 års regel)
gavegiver Art. 28 (Fradrag af gæld)
gensidig aftale Art. 43 (Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler)
Grønland Art. 48 (Territorial udvidelse)
grønne afgifter Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
grund Art. 6 (Indkomst af fast ejendom)
grunderhvervskat Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
grundskat Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
grundskyld Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)

helårsbolig Art. 4 (Skattemæssigt hjemsted)
henstand Art. 39 (Klager)
hjemmehørende Art. 4 (Skattemæssigt hjemsted)
hvide indtægter Art. 1 (Formålet med overenskomsten)

ikrafttræden Art. 49 (Ikrafttræden)
inddrivelse Art. 33 (Inddrivelse af skattekrav)
inddrivelse Art. 34 (Forældelsesfrister)
inddrivelse Art. 35 (Forkyndelse af dokumenter)
inddrivelse Art. 36 (Indholdet af og svaret på anmodning om bistand)
inddrivelse Art. 37 (Begrænsninger i pligten til at yde bistand)
inddrivelse Art. 38 (Tavshedspligt)
inddrivelse Art. 39 (Klager)
inddrivelse Art. 40 (Omkostninger)
indkomstskat Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
indre vandveje Art. 8 (Skibsfart, transport ad indre vandveje og luftfart)
indsigelse Art. 39 (Klager)
ingeniør Art. 14 (Frit erhverv)
international koncern Art. 10 (Udbytte)
international trafik Art. 3 (Almindelige definitioner)
internationale koncerner Art. 10 (Udbytte)

juridisk person Art. 3 (Almindelige definitioner)

kapitalafkast Art. 11 (Renter)
kildeskat Art. 46 (Tilbagebetaling af kildeskat)
kirkeskat Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
klage Art. 39 (Klager)
know how Art. 12 (Royalties)
knowhow Art. 12 (Royalties)
kommercielle ejendomsrettigheder Art. 12 (Royalties)
koncern Art. 9 (Indbyrdes forbundne foretagender)
koncern Art. 10 (Udbytte)
koncerner Art. 9 (Indbyrdes forbundne foretagender)
koncerner Art. 10 (Udbytte)
konsul Art. 47 (Medlemmer af diplomatiske eller konsulære repræsentationer)
konsulat Art. 47 (Medlemmer af diplomatiske eller konsulære repræsentationer)
kontrolmeddelse Art. 31 (Oplysninger uden særlig anmodning)
kontrolmeddelse Art. 32 (Indbyrdes modstridende oplysninger)
kontrolmeddelse Art. 29 (Genstand for bistand)
kontrolmeddelse Art. 30 (Oplysninger efter særlig anmodning)
kontrolmeddelser Art. 31 (Oplysninger uden særlig anmodning)
kontrolmeddelser Art. 32 (Indbyrdes modstridende oplysninger)
kontrolmeddelser Art. 29 (Genstand for bistand)
kontrolmeddelser Art. 30 (Oplysninger efter særlig anmodning)
kredit Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
kredit Art. 27 (5 års regel)
kreditmetode Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
kreditmetode Art. 27 (5 års regel)
kulbrinter Art. 23 (Udvinding af kulbrinter)
kulbrinteskat Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
kunstnere Art. 17 (Kunstnere og sportsfolk)

læge Art. 14 (Frit erhverv)
lærling Art. 20 (Studerende)
lån Art. 11 (Renter)
land- og skovbrug Art. 6 (Indkomst af fast ejendom)
landbrug Art. 6 (Indkomst af fast ejendom)
lånerenter Art. 11 (Renter)
lempelse Art. 24 (Undgåelse af dobbeltbeskatning)
lempelse Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
lempelse Art. 27 (5 års regel)
licens Art. 12 (Royalties)
licensgebyr Art. 12 (Royalties)
licensgebyrer Art. 12 (Royalties)
luftfart Art. 8 (Skibsfart, transport ad indre vandveje og luftfart)
luftfartlinje Art. 8 (Skibsfart, transport ad indre vandveje og luftfart)
luftfartøjer i international traffik Art. 15 (Personligt arbejde i tjenesteforhold)
luftfartsselskab Art. 8 (Skibsfart, transport ad indre vandveje og luftfart)

mellemregning Art. 9 (Indbyrdes forbundne foretagender)
merværdigafgift Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
metode Art. 24 (Undgåelse af dobbeltbeskatning)
metode Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
metode Art. 27 (5 års regel)
midtpunkt for livsinteressen Art. 4 (Skattemæssigt hjemsted)
moderselskab Art. 10 (Udbytte)
moms Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
montageklausul Art. 15 (Personligt arbejde i tjenesteforhold)
montørregel Art. 15 (Personligt arbejde i tjenesteforhold)
moratorium Art. 39 (Klager)

naturalløn Art. 15 (Personligt arbejde i tjenesteforhold)

obligationer Art. 11 (Renter)
offentlige kasser Art. 19 (Offentlige hverv)
olie Art. 23 (Udvinding af kulbrinter)
olieplatform Art. 23 (Udvinding af kulbrinter)
omkostninger Art. 40 (Omkostninger)
omsætningsskat Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
ophavsret Art. 12 (Royalties)
opsamlingsbestemmelse Art. 21 (Andre indkomster)
opsigelse Art. 50 (Gyldighedsperiode, Opsigelse)
orkester Art. 17 (Kunstnere og sportsfolk)
overgang Art. 45 (Anvendelse af overenskomsten i særlige sager)
overskud Art. 7 (Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed)
overskud Art. 14 (Frit erhverv)
overskud Art. 23 (Udvinding af kulbrinter)

pantebrev Art. 11 (Renter)
pantegæld Art. 28 (Fradrag af gæld)
patent Art. 12 (Royalties)
pensioner Art. 18 (Pensioner og lignende betalinger)
pensioner Art. 19 (Offentlige hverv)
pensioner Art. 21 (Andre indkomster)
person Art. 3 (Almindelige definitioner)
pilot Art. 15 (Personligt arbejde i tjenesteforhold)
prioritet Art. 11(Renter)
prioritet Art. 28 (Fradrag af gæld)
prioritetsgæld Art. 28 (Fradrag af gæld)
provenue Art. 13 (Fortjeneste ved afhændelse af formuegenstande)

rederi Art. 8 (Skibsfart, transport ad indre vandveje og luftfart)
refusion Art. 46 (Tilbagebetaling af kildeskat)
registreringsafgift Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
rente Art. 11 (Renter)
renter Art. 11 (Renter)
resale price method Art. 9 (Indbyrdes forbundne foretagender)
resultat Art. 7 (Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed)
resultat Art. 14 (Frit erhverv)
resultat Art. 23 (Udvinding af kulbrinter)
revisor Art. 14 (Frit erhverv)
rigørelsesafgift Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
royalties Art. 12 (Royalties)
royalty Art. 12 (Royalties)
royaltyskatten Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)

salg Art. 13 (Fortjeneste ved afhændelse af formuegenstande)
salgsanvancer Art. 13 (Fortjeneste ved afhændelse af formuegenstande)
SAS Art. 15 (Personligt arbejde i tjenesteforhold)
selskab Art. 3 (Almindelige definitioner)
selskab Art. 4 (Skattemæssigt hjemsted)
selskabsskat Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
serverdriftssted Art. 5 (Fast driftssted)
serverdriftsted Art. 5 (Fast driftssted)
skat på grund-overdragelse Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
skat på motorkøretøjer Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
skattearter Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
skib Art. 8 (Skibsfart, transport ad indre vandveje og luftfart)
skibe Art. 8 (Skibsfart, transport ad indre vandveje og luftfart)
skibe Art. 15 (Personligt arbejde i tjenesteforhold)
skibsfart Art. 8 (Skibsfart, transport ad indre vandveje og luftfart)
sociale afgifter Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
socialforsikringsbidrag Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
sociallovgivningen Art. 18 (Pensioner og lignende betalinger)
solidaritetstillæg Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
sportsudøvere Art. 17 (Kunstnere og sportsfolk)
statsborger Art. 3 (Almindelige definitioner)
studerende Art. 20 (Studerende)

tandlæge Art. 14 (Frit erhverv)
tavshedpligt Art. 38 (Tavshedspligt)
tilskud Art. 17 (Kunstnere og sportsfolk)
tjenesteforhold Art. 15 (Personligt arbejde i tjenesteforhold)
tjenestemand Art. 19 (Offentlige hverv)
transfer pricing Art. 9 (Indbyrdes forbundne foretagender)
transport Art. 8 (Skibsfart, transport ad indre vandveje og luftfart)
tvangsfuldbyrdelse Art. 33 (Inddrivelse af skattekrav)
tvangsfuldbyrdelse Art. 34 (Forældelsesfrister)
tvangsfuldbyrdelse Art. 35 (Forkyndelse af dokumenter)
tvangsfuldbyrdelse Art. 36 (Indholdet af og svaret på anmodning om bistand)
tvangsfuldbyrdelse Art. 37 (Begrænsninger i pligten til at yde bistand)
tvangsfuldbyrdelse Art. 38 (Tavshedspligt)
tvangsfuldbyrdelse Art. 39 (Klager)
tvangsfuldbyrdelse Art. 40 (Omkostninger)
tvangsindrivelse Art. 33 (Inddrivelse af skattekrav)
tvangsindrivelse Art. 34 (Forældelsesfrister)
tvangsindrivelse Art. 35 (Forkyndelse af dokumenter)
tvangsindrivelse Art. 36 (Indholdet af og svaret på anmodning om bistand)
tvangsindrivelse Art. 37 (Begrænsninger i pligten til at yde bistand)
tvangsindrivelse Art. 38 (Tavshedspligt)
tvangsindrivelse Art. 39 (Klager)
tvangsindrivelse Art. 40 (Omkostninger)

udbytte Art. 10 (Udbytte)
udbytteskat Art. 46 (Tilbagebetaling af kildeskat)
udbytteskatten renteskatten Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
udlejer Art. 6 (Indkomst af fast ejendom)
udlejning Art. 6 (Indkomst af fast ejendom)
udlodning Art. 10 (Udbytte)
udvinding Art. 23 (Udvinding af kulbrinter)
udvinding af kulbrinter Art. 23 (Udvinding af kulbrinter)
undgåelse af dobbeltbeskatning Art. 26 (Undgåelse at dobbeltbeskatning)
undgåelse af dobbeltbeskatning Art. 27 (5 års regel)

vægtafgift Art. 2 (Overenskomstens anvendelsesområde)
varemærke Art. 12 (Royalties)
varighed Art. 50 (Gyldighedsperiode, Opsigelse)
Verwaltungsrat Art. 16 (Bestyrelseshonorarer)
virksomhed Art. 7 (Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed)
virksomhed Art. 14 (Frit erhverv)
virksomheder Art. 7 (Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed)