Bilag

DBO-ORDLYD
De gældende skatter, på hvilke overenskomsten skal finde anvendelse, er især:

(1) i Forbundsrepublikken Tyskland

Kapitel II
a. Indkomstskat
(Einkommensteuer);
b. Selskabsskat
(Körperschaftsteuer);
c. Formueskat
(Vermögensteuer);
d. Erhvervsskat
(Gewerbesteuer);
e. Grundskat (Grundsteuer);
f. Solidaritetstillæg på indkomst- og selskabsskat
(Solidaritätszuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer);

Kapitel III
Afgift af arv og gave
(Erbschaft- und Schenkungsteuer);

Kapitel IV
a. Skatter omfattet af kapitel II og III;
b. Omsætningsskat
(Umsatzsteuer);
c. Skat på grund-overdragelse
(Grunderwerbsteuer);
d. Forsikringsskat
(Versicherungsteuer);
e. Skat på motorkøretøjer
(Kraftfahrzeugsteuer);
f. Kirkeskatter
(Kirchensteuern);
g. Skat på drikkevarer
(Getränkesteuer);
h. Forlystelsesskat
(Vergnügungssteuer);
i. Tillæg ved forsinket indgivelse af selvangivelse eller forsinket betaling, renter og omkostninger
(Verspätungs- und Säumniszuschläge, Zinsen und Kosten);

(2) I Danmark

Kapitel II
a. Indkomstskatten til staten;
b. Den kommunale indkomstskat;
c. Den amtskommunale indkomstskat;
d. Den særlige indkomstskat;
e. Kirkeskatten;
f. Udbytteskatten;
g. Renteskatten;
h. Royaltyskatten;
i. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven;
j. Formueskatten til staten;

Kapitel III
Afgift af arv og gave;

Kapitel IV
a. Skatter omfattet af kapitel II og III;
b. Frigørelsesafgift;
c. Kommunal grundskyld;
d. Amtskommunal grundskyld;
e. Registreringsafgift og vægtafgift på motorkøretøjer;
f. Afgift af ansvarsforsikring af motorkøretøjer;
g. Renter, omkostninger og skattetillæg, som ikke er bøder.