DBO-Ordlyd

(1)   Hvis skatter på udbytter, renter, royalties eller andre forrner for indkomst i en af de kontraherende stater opkræves ved indeholdelse ved kilden, skal retten til at opkræve kildeskat efter satsen i henhold til intern lovgivning ikke berøres af bestemmelserne i denne overenskomst.

(2)   Den således indeholdte kildeskat skal tilbagebetales efter anmodning, i det omfang dens opkrævning er begrænset af denne overenskomst.

(3)   Tidsfristen for anmodning om tilbagebetaling er fire år efter udløbet af det kalenderår, i hvilket de pågældende udbytter, renter, royalties eller andre former for indkomst er blevet udbetalt.

(4)   Den kontraherende stat, hvorfra indkomsten stammer, kan forlange en administrativ bekræftelse fra den kontraherende stat, hvori skatteyderen er hjemmehørende, med hensyn til opfyldelsen af betingelserne for fuld skattepligt i denne stat.

(5)   De kompetente myndigheder i de kontraherende stater skal gennemføre de foranstående bestemmelser ved gensidig aftale i henhold til artikel 43.

(6)   De kompetente myndigheder i de kontraherende stater kan ved gensidig aftale fastsætte anden fremgangsmåde for gennemførelsen af skattenedsættelse i henhold til denne overenskomst.

Kommentar

I et antal tilfælde, der er omfattet af overenskomsten, kan en indkomst fra kildestaten, der betales til dennes hjemstedsstat enten ikke beskattes i kildestaten eller alene beskattes inden for snævre grænser. Ifølge artiklen må kildestaten opkræve kildeskat i henhold til sin egen lovgivning af udbytte (artikel 10), renter (artikel 11) og royalties (artikel 12). Den tilbageholdte kildeskat skal imidlertid efter anmodning tilbagebetales helt eller delvist.

Fristen for anmodning om tilbagebetaling af kildeskat er 4 år efter udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende indkomst blev udbetalt.