DBO-Ordlyd

De kontraherende stater skal arbejde sammen efter denne overenskomst for at undgå dobbeltbeskatning og for at sikre påligningen af skatter. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal til dette formål informere hinanden med passende mellemrum om ændringer i deres skattelove, og de skal holde konsultationer om, hvorledes de ovenfor nævnte formål kan opnås. De kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden indenfor rammerne af denne overenskomst.

Kommentar

Art. 1 indeholder programmerklæringer, som ikke er af betydning for den daglige praksis.

Hver DBO har to hovedformål: En fuld beskatning i begge lande skal forhindres. Og det skal forhindres, at en indkomst bliver fuldstændigt ubeskattet (“hvid indkomst”). For at opnå dette formål, indeholder den dansk-tyske DBO stort set de samme bestemmelser som de to OECD-mønsteroverenskomster vedr. indkomst og formue og vedr. arveafgift. I modsætning til de fleste andre overenskomster er disse to områder (og reglerne ang. bistand i skattesager) sammenfattet i en enkel overenskomst: