DBO-Ordlyd

Hvis den kompetente myndighed i en kontraherende stat fra den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat modtager oplysninger om en persons skatteforhold, der forekommer den at være i modstrid med oplysninger, som den er i besiddelse af, skal den give underretning herom til den kompetente myndighed i den anden stat.

Kommentar

Et land, der modtager oplysninger fra det andet land skal meddele, hvis oplysningerne strider mod pågældende lands egne oplysninger.