DBO-Ordlyd

(1)   Spørgsmål om forældelsesfrister for et skattekrav skal afgøres i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, som anmoder om bistand. Den kontraherende stat, som anmodes om bistand, er ikke pligtig til at inddrive kravet, hvis det ikke kunne inddrives i henhold til dens egen lovgivning. Anmodningen om inddrivelse skal indeholde oplysninger om den gældende forældelsesfrist for skattekravet.

(2)   Inddrivelsesforanstaltninger, som er truffet af den stat, der anmodes om bistand, i medfør af en anmodning om bistand, og som i henhold til lovgivningen i denne stat ville suspendere eller afbryde den i stykke 1 nævnte forældelsesfrist, skal også have denne virkning ifølge lovgivningen i den stat, som anmoder om bistand. Den stat, som anmodes om bistand, skal give den stat, som anmoder om bistand, meddelelse om sådanne foranstaltninger.

Kommentar

Et skattekrav fra et land kan ikke inddrives i det andet land, hvis det er forældet efter reglerne i et af disse lande. Når der anmodes om bistand til inddrivelse af et skattekrav, skal der i anmodningen om inddrivelse gives oplysninger om forældelsesfristen for det pågældende krav.

Inddrivelsesforanstaltninger efter lovgivningen i det land, der anmodes om bistand, har også fristafbrydende virkning i forhold til lovgivningen i det land, der anmoder om bistand.