DBO-Ordlyd

Almindelige omkostninger, som er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand, skal bæres af den stat, som anmodes om bistand. Ekstraordinære omkostninger skal bæres af den stat, som anmoder om bistand.

Kommentar

Sædvanlige omkostninger ved at yde hinanden bistand dækkes af det land, der yder bistanden. Ekstraordinære omkostninger skal betales af det land, der anmoder om hjælpen.