DBO-Ordlyd

(1)   Indkomst ved frit erhverv eller ved andet arbejde af selvstændig karakter oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat, medmindre han har et fast sted, som til stadighed står til rådighed for ham i den anden kontraherende stat med henblik på udøvelse af hans virksomhed. Såfremt han har et sådant fast sted, kan indkomsten beskattes i den anden stat, men kun i det omfang den kan henføres til dette faste sted.

(2)   Udtrykket “frit erhverv” omfatter især selvstændig videnskabelig, litterær, kunstnerisk, uddannende eller undervisende virksomhed samt selvstændig virksomhed som læge, advokat, ingeniør, arkitekt, tandlæge og revisor.

Kommentar

Art. 14 er i dag en bestemmelse uden egen betydning! I året 2000 blev den tilsvarende artikel slettet fra OECD-modeloverenskomsten, fordi den ikke har en selvstændig betydning i forhold til art. 7 (fortjeneste ved erhvervsvirksomhed).

Det betyder:

  • Indkomst ved frit erhverv ligestilles med fortjeneste ved erhvervsvirksomhed.
  • Et fast sted i art. 14 ligestilles med et fast driftssted i art. 5.

Uafhængig af dobbeltbeskatningsoverenskomsten findes en væsentlig forskel i den tyske nationale skatteret: De liberale erhverv (selvstændige læger, advokater, ingeniører, arkitekter, tandlæger, revisorer mv.) gælder ikke som erhvervsvirksomhed og betaler derfor ingen erhvervsskat (Gewerbesteuer).