DBO-Ordlyd

(1)   Indkomster, der oppebæres af en i en kontraherende stat hjemmehørende person, og som ikke er behandlet i de foranstående artikler, kan, uanset hvorfra de hidrører, kun beskattes i denne stat.

(2)   Bestemmelserne i stykke 1 skal ikke finde anvendelse på anden indkomst end indkomst at fast ejendom som defineret i artikel 3, stykke 1, litra f), såfremt den i en kontraherende stat hjemmehørende modtager af sådan indkomst driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et der beliggende fast driftssted, eller udøver frit erhverv i denne anden stat fra et d&eslash;r beliggende fast sted, og den rettighed eller ejendom, som ligger til grund for den udbetalte indkomst, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted eller fast sted. I så fald skal bestemmelserne henholdsvis i artikel 7 eller i artikel 14 finde anvendelse.

Kommentar

Stk. 1:

Der er her tale om en opsamlingsbestemmelse. Indkomst, som ikke er behandlet i de foregående artikler, kan beskattes i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende. Dette kan ske uden hensyn til, hvor indkomsten kommer fra.

Eksempel:
En person, der er hjemmehørende i Tyskland, modtager et månedligt beløb fra et dansk forsikringsselskab, som en udbetalingen fra f.x.en rateforsikring.
Denne indkomst er ikke nævnt i de foregående artikler og kan derfor beskattes i Tyskland. Hvis personen var hjemmehørende i Danmark og efter ikrafttræden af overenskomsten er blevet hjemmehørende i Tyskland, så kan der ske beskatning efter artikel 18 stk. 4. Det betyder, at Danmark kan gøre brug af sin ret til at beskatte indtægten i henhold til dansk skattelovgivning. Den i Danmark betalte skat kan frafrækkes i den del af den tyske skat, der falder på denne indkomst.
(Copyright: Reinhard Herrmann)

Stk. 2:

Hvis den pågældende indkomst hører til et fast driftssted, der befinder sig i den anden stat, skal stk. 1 ikke anvendes.