DBO-Ordlyd

(1)   Bestyrelseshonorarer og lignende betalinger, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i hans egenskab af mellem af bestyrelsen for et selskab, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

(2)   Løn, gage og andet lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, eller flere sådanne personer i egenskab af funktionær, der efter erhvervslovgivningen er ansvarlig for ledelsen at et selskab, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Kommentar

Stk. 1:

De tyske begreb Aufsichtsrat og Verwaltungsrat svarer til det danske begreb bestyrelse. Der er her tale om en specialregel, i hvilken det ikke er afgørende, hvor aktiviteten udføres. Personen er hjemmehørende (art. 4) i den ene og selskabet i den anden stat. Omfattet af denne regel er arbejdet i forbindelyse overvågning og ledelse af selskaber.

Eksempel:
En person, der er hjemmehørende i Danmark, er “Aufsichtsrat” i et aktieselskab, der er hjemmehørende i Tyskland. Overvågningsarbejderne udføres hovedsagelig på personens bopæl i Danmark. Tyskland kan beskatte vederlaget for dette arbejde.

Stk. 2: (© Reinhard Herrmann)

Overskriften af artikel 16 er misvisende fordi den kun henviser til stk. 1. I stk. 2 behandles løn, gage og lignende vederlag, der udbetales til en person, der er ansvarlig ifølge handelsretten for et selskab, der er hjemmehørende i den anden stat. Der er her tale om en specialregel, der går frem for artikel 15.

Definitionen af løn, gage og lignende vederlag fremgår af den pågældende nationale lovgivning. Bestemmelsen vedrører såvel pengeløn som naturalløn.

Eksempel:
En person, der er hjemmehørende i Tyskland, er bestyrelsesmedlem i et dansk aktieselskab og modtager herfor en pengeløn. Desuden stilles en firmabil til rådighed, som også må anvendes privat. Personen udfører bestyrelsesarbejdet overvejende fra bopælen i Tyskland.

Danmark kan beskatte lønnen samt værdi af fri bil til privat benyttelse. I dette tilfælde er det ikke som i artikel 15 afgørende, hvor arbejdet udføres. – Samtidig må Tyskland beskatte denne indkomst, skal dog give credit for den i Danmark betalte skat (creditlempelse, art. 24 stk. 1 lit. b bb).