DBO-Ordlyd

Beløb, som en studerende, erhvervspraktikant eller lærling, som er eller umiddelbart før besøget i en kontraherende stat var hjemmehørende i den anden kontraherende stat, og som opholder sig i den førstnævnte stat udelukkende i studie- eller uddannelsesøjemed, modtager til sit underhold, sit studium eller sin uddannelse, skal ikke beskattes i den førstnævnte stat under forudsætning af, at sådanne beløb hidrører fra kilder uden for denne stat.

Kommentar

Denne bestemmelse skal forhindre en beskatning. Når en studerende, erhvervspraktikant eller lærling for eksempel bor i Danmark og foretager et uddannelsesbesøg i Tyskland, må Tyskland ikke beskatte beløb der betales af Danmark til ophold m.m.

eksempel:
En studerende fra Aarhus universitet tager til et studieophold i Berlin. Til dækning af opholdet modtager denne midler fra Danmark. Tyskland må ikke foretage beskatning af de pågældende beløb.